ENG

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja školske
2022./2023. godine.
O Vijeću
Radom Vijeća roditelja rukovodi predsjednik Vijeća roditelja. Sjednice se održavaju po
potrebi, a najmanje dva puta godišnje.
Vijeće roditelja:
 • promovira interese škole u zajednici na čijem se području škola nalazi
 • predstavlja stajališta roditelja učenika Školskom odboru
 • potiče angažman roditelja u radu škole
 • sudjeluje u izradi i realiziranju odgovarajućih projekata kojima se potiče i unaprjeđuje obvezan rad u školi.
Problematika kojom se bavi Vijeće roditelja:
 • konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja (izbor predsjednika, zamjenika i zapisničara)
 • upoznavanje s pravilnicima škole
 • osiguranje učenika
 • razmatranje Godišnjeg plana i programa rada škole
 • razmatranje o uspjehu u učenju i izostancima učenika
 • suradnja razrednika i roditelja
 • suradnja profesora i roditelja
 • organizacija izleta, ekskurzija, posjeta i drugih izvannastavnih aktivnosti.
 • organizacija maturalne večeri.
Članovi Vijeća roditelja 2022./23.
Razred
Ime i prezime roditelja
IV. e
Slavica Marić
IV. d
Zdenko Ćurić
IV. c
Vlatka Rozić
IV. b
Ivana Tomović
IV. a
Marina Zeleničić
III. e
Biljana Kožul
III. f
Tamara Arapović
III. d
Marija Lasić
III. c
Borislava Kamšigovski
III. b
Alen Bernardić
III. a
Slaven Grbavac
II. f
Gordana Knezović
I. e
Ivona Musa Leko
II. d
Pero Marić
II. c
Zoran Krešić
II. b
Tihana Marinčić
II. a
Izabela Dankić
IV.f
Ivanka Markotić
I. d
Vedrana Planinić
I. c
Veronika Rotim
I. b
Zoran Raspudić
I. a
Viktorija Haubrich
Kralja Tomislava 9a

88000 Mostar

Bosna i Hercegovina
Powered by
ITO