ENG

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja školske
2021./2022. godine.
O Vijeću
Radom Vijeća roditelja rukovodi predsjednik Vijeća roditelja. Sjednice se održavaju po
potrebi, a najmanje dva puta godišnje.
Vijeće roditelja:
 • promovira interese škole u zajednici na čijem se području škola nalazi
 • predstavlja stajališta roditelja učenika Školskom odboru
 • potiče angažman roditelja u radu škole
 • sudjeluje u izradi i realiziranju odgovarajućih projekata kojima se potiče i unaprjeđuje obvezan rad u školi.
Problematika kojom se bavi Vijeće roditelja:
 • konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja (izbor predsjednika, zamjenika i zapisničara)
 • upoznavanje s pravilnicima škole
 • osiguranje učenika
 • razmatranje Godišnjeg plana i programa rada škole
 • razmatranje o uspjehu u učenju i izostancima učenika
 • suradnja razrednika i roditelja
 • suradnja profesora i roditelja
 • organizacija izleta, ekskurzija, posjeta i drugih izvannastavnih aktivnosti.
 • organizacija maturalne večeri.
Članovi Vijeća roditelja 2021./22.
Razred
Ime i prezime roditelja
I. a
Izabela Dankić
I. b
Tihana Marinčić
I. c
Zoran Krešić
I. d
Pero Marić
I. c
Marija Raspudić
II. a
Slaven Grbavac
II. b
Branka Zovko
II. c
Borislava Kamšigovska Šarić
II. d
Željko Stojkić
II. e
Biljana Kožul
II. f
Gordana Knezović
III. a
Marina Zeleničić
III. b
Ilijana Azinović
III. c
Vlatka Rozić
III. d
Zdenko Ćurić
III. f
Ivanka Markotić
III. e
Sandra Primorac
IV. a
Miroslav Ivanković
IV. b
Anela Lovrić
IV. c
Martina Kolobara
IV. d
Anela Čolak
IV. e
Veronika Rotim
Kralja Tomislava 9a

88000 Mostar

Bosna i Hercegovina
Powered by
ITO