ENG

Školski odbor

DJELATNICI / ŠKOLSKI ODBOR

Članovi Školskog odbora ispred Grada Mostara
Srednjom školom upravljaju Školski odbor i ravnatelj. Osim što je odgovorno poslovodno tijelo ravnatelj je i pedagoški rukovoditelj srednjom školom. Djelokrug rada i način odlučivanja Školskog odbora i ravnatelja pobliže se uređuje Statutom srednje škole i drugim propisima sukladno Zakonu o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju.
ime i prezime
radno mjesto
radno mjesto
Danijel Vidović
predsjednik
Marija Kelava
članica
Članovi Školskog odbora ispred roditelja
ime i prezime
radno mjesto
radno mjesto
Slaven Grbavac
Marija Raspudić
Članovi Školskog odbora ispred kolektiva
ime i prezime
radno mjesto
radno mjesto
Ljilja Drljo, prof.
Iva Pranjić, prof.
Kralja Tomislava 9a

88000 Mostar

Bosna i Hercegovina
Powered by
ITO