ENG

Sekcije

Novinarska sekcija
Voditeljice sekcije: Ivana Aničić, Viktorija Bukovac i Josipa Barbarić
Potiče učeničko novinarsko stvaralaštvo, otkriva i pratiti učenike posebnih sklonosti, sposobnosti i kreativnosti (pisanje, grafički dizajn, fotografija, video-filmsko stvaralaštvo), upoznaje s novinarskim vrstama i načinima rada i osposobljava učenika za adekvatno usmeno i pismeno izražavanje, informatičko opismenjavanje, razvijanje interesa za rad u grafičkoj pripremi, razvijanje interesa za fotografiju i fotografiranje, usmjeravanje k izboru zanimanja, razvijanje likovnosti i osjećaja za sklad te razvijanje komunikacijskih sposobnosti, sigurnosti i samopouzdanja u javnome nastupu te socijalnih vještina.
Idi na:
Dramsko-literarno-recitatorska sekcija
Voditeljica sekcije: Ljiljana Herceg
Radom u ovoj sekciji učenici ne razvijaju samo svoju kreativnost i ljubav prema umjetničkoj riječi nego uče i o govornim vrjednotama, potiče ih se na čitanje i proširivanje znanja i kulturnih obzorja kao i na samostalan istraživački rad te suradnju s drugim sekcijama u školi. U radu ove sekcije posebno će se prepoznati svi oni koji su skloni pjesništvu, lijepoj riječi, glumi, a svoje će talente moći iskazati na javnim nastupima.
Klub engleskog jezika
Voditeljica sekcije: Zlata Sarić
Klub engleskoga jezika potiče učenike na postizanje više razine znanja i komunikacijskih sposobnosti. Primjenjuju se inovativnije metode učenja engleskoga jezika te upriličuju školska, međuškolska i druga natjecanja.
Web dizajn sekcija
Voditeljica sekcije: Silvija Ćorić Džidić
Učenici se osposobljavaju za izradu programa služeći se algoritamskim pristupom i aktualnim programskim jezikom. Radom u ovoj sekciji posebno se potiče i razvija informatička pismenost te svladava primjena novih tehnologija u svakodnevnom životu i osobnom razvoju.
Filmska sekcija
Voditelji sekcije: Suzana Bunoza i Kristiana Krezić
Ova je sekcija namijenjena ljubiteljima tzv. sedme umjetnosti. Cilj je srednjoškolcima približiti povijest filma i kinematografije, poticati sposobnost vrjednovanja kvalitete, osjećaja za lijepo kao i razvoj kritičkoga razmišljanja. Također, pruža se prilika za iskazivanje kreativnosti te upoznavanje različitih perspektiva, razvijanje komunikacijskih sposobnosti, jačanje samopouzdanja pri javnom, nastupu i izricanju vlastitih stavova.
Klub matematičara
Voditeljica sekcije: Ljilja Drljo

Klub matematičara okuplja učenike koji imaju posebne sklonosti prema matematici i žele proširiti svoje znanje. Sekciju vode profesori matematike. Cilj je usvajanje dodatnih matematičkih znanja i vještina, razumijevanje matematičkih odnosa i veza, razvijanje apstraktnoga i prostornoga mišljenja te logičkoga zaključivanja. Poseban naglasak stavljen je na pripremu učenika za natjecanja iz matematike (županijsko, federalno, državno) na kojima naši učenici postižu zavidne rezultate.
Civitas sekcija
Voditeljice sekcije: Danijela Martinac i Elvira Gagro
Podrazumijeva aktivnosti koje imaju cilj upoznati se s problemima mladih i rješavati ih na demokratski način, razvija svijest o demokraciji.
Debatni klub
Voditeljica sekcije: Anamarija Ivanković
Cilj je ove sekcije poticati učeničko novinarsko stvaralaštvo, otkrivati, pratiti i poticati učenike posebnih sklonosti, razvijati komunikacijske sposobnosti, sigurnosti i samopouzdanja u javnom nastupu, socijalnih vještina te bogaćenje rječnika i stila izražavanja.
Ekološka sekcija
Voditeljica sekcije: Ines Markotić

Ima za cilj usvajanje znanja i vještina iz područja bioloških znanosti u funkciji razvijanja odgovornog odnosa prema vlastitom životu i zdravlju, prema životu i zdravlju drugih ljudi, drugih bića i okoliša, poštovanja i divljenja prema fenomenu života te stvaranju temelja za nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.
Volonterska sekcija
Voditeljice sekcije: Antonija Čerkez i Ksenija Ljubić
Cilj je ove aktivnosti aktivirati mlade na volontersko djelovanje kako bi stekli iskustva, znanja, radne navike i socijalne vještine.
Likovna sekcija
Voditeljica sekcije: Ivan Vrljić
U rad ove sekcije uključuju se učenici skloni likovnom izričaju i likovnoj umjetnosti općenito. Cilj je razvijati kreativnost i usvajati estetske vrijednosti te proširivati zanimanje za likovno stvaralaštvo i kulturu uopće.
Glazbena sekcija
Voditeljica sekcije: Ubavka Prusina Prašo
Glazbena sekcija ne okuplja samo glazbene talente nego i one koji žele razviti svoje sposobnosti te pridonijeti radu školskoga zbora. Glazbena sekcija daje nemjerljiv doprinos školskim priredbama, ali i mnogim drugim društvenim događajima u gradu. Učenici sudjeluju u raznim projektima koji obogaćuju kulturni život škole i šire zajednice.
Športska sekcija
Voditelji sekcije: Lazar Raguž i Mario Goluža
Cilj sekcije je promicati rekreativan šport kao zdrav način života te njegovati športske talente kod pojedinaca. Usprkos svim materijalno-tehničkim nedostatcima plodonosan rad ove sekcije ovjenčan je brojnim športskim rezultatima i postignućima.
Matletijada
Voditelji sekcije:  Ljilja Drljo
Matletijada je već tradicionalno školsko natjecanje iz matematike. Natjecanje se odvija u nekoliko eliminacijskih ciklusa, a potom slijedi završno natjecanje na kojem učenici ne odmjeravaju samo matematička znanja nego je to prava svečanost druženja uz prigodan program. Cilj je aktivnost razvijati matematičke kompetencije, razvijati matematičko mišljenje i poticati njegovu primjenu u rješavanju problema u svakodnevnim situacijama te objašnjavanju svijeta koji nas okružuje. Osim što je naglašen timski rad i rad u skupinama, potiče se i individualan napredak i afirmacija. Učenici uče kako pretvoriti ideju u djelo te razvijaju organizacijske sposobnosti.
Kralja Tomislava 9a

88000 Mostar

Bosna i Hercegovina
Powered by
ITO