ENG
5.2.2022.

Projekat općeg obrazovanja (TABLA)

Cilj aktivnosti:

- primjena STE(A)M/4k pristupa u nastavi, izvannastavnim aktivnostima i projektnoj nastavi

Namjena aktivnosti:

- jačanje nastavničkih i učeničkih kompetencija za primjenu STE(A)M-a

Nositelji aktivnosti:

- GfGM, Save the Children, USAID, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a

Način realizacije aktivnosti:

- organizirati edukacijske treninge za nastavnike kao bi se pristupilo promjeni pristupa realizacije tema i nastavnih jedinica iz STEM područja:
primjena STE(A)M/4k u redovnoj nastavi, izvannastavnim aktivnostima i projektnoj nastavi, uspostava korelacije predmeta

Vremenik aktivnosti:

- šk. godina 2021./22.

Troškovnik aktivnosti:

- donacija STEM laboratorija (Save the Children/USAID)

Način vrjednovanja i način korištenja rezultata:

- interne i javne prezentacija aktivnosti
- praćenje realizacije projekata i nastavnih sati
- praćenje i vrjednovanje rezultata kroz nastavni proces (formativno i sumativno ocjenjivanje)

 

 

 

Powered by
ITO