ENG
8.7.2022.

Raspored polaganja popravnih ispita u kolovozu 2022.

 

Matematikapismeni ispit 22. 8. 2022.  u 8.00 sati, učionica 20

  1. a, I. b, I. c, I. e (svi učenici)

 

Matematika – usmeni ispit iz matematike 26. 8. 2022. u 8.00 sati

broj učenika
I. a / 8.00 1
I. b / 8.20 3
I. c / 8.40 1
I. e / 9.00 4

 

Fizika –  popravni ispit 24. 8. 2022. u 8.00 sati, učionica 20

broj učenika
I. a 1
I. e 1

 

Powered by
ITO
download