ENG

Programi

Škola ima 2 programa, opći i jezični (gdje je poseban fokus stavljen na učenje jezika) te DSD program.

Opći
program

Gimnazijski kurikul opće gimnazije obuhvaća sljedeća odgojno‐obrazovna područja:
jezično‐komunikacijsko područje
matematičko područje
prirodoslovno područje
tehničko i informatičko područje
društveno‐humanističko područje.
Učenici koji upišu ovaj gimnazijski program steći će opću izobrazbu iz svih odgojno-obrazovnih područja, a svoje će sklonosti i interese za određena područja moći dopuniti i proširiti kroz izbornu nastavu.

Pri odabiru prvoga stranoga jezika učenici opće gimnazije biraju između engleskoga i njemačkoga jezika. Odaberu li njemački jezik kao prvi strani jezik, odabrali su DSD program (Deutsches Sprachdiplom), poseban obrazovni program intenzivnoga učenja njemačkoga jezika. DSD je namijenjen učenicima koji već imaju određeno predznanje iz njemačkoga jezika i motivirani su nastaviti usavršavati svoje znanje.

Jezični
program

Gimnazijski kurikul jezične gimnazije obuhvaća sljedeća odgojno‐obrazovna područja:
jezično‐komunikacijsko područje
matematičko područje
prirodoslovno područje
tehničko i informatičko područje
društveno‐humanističko područje.
Učenici koji upišu ovaj gimnazijski program steći će opću izobrazbu iz svih odgojno-obrazovnih područja, ali s naglaskom na jezično‐komunikacijsko područje, odnosno na intenzivnije učenje engleskoga i njemačkoga jezika.

Zbog povećana broja nastavnih sati engleskoga (4, 4, 4, 4) i njemačkoga jezika (4, 3, 3, 3), učenici u prvom i drugom razredu imaju sat manje matematike (3, 3, 3, 3). Učenici jezičnoga programa nemaju izbornu nastavu.

DSD

Pri upisu u prvi razred općega programa učenici se mogu odlučiti za DSD program – Deutsche Sprachdiplom. Oni jednostavno biraju njemački jezik kao prvi strani jezik. Odabirom DSD-a učenici imaju proširenu nastavu njemačkoga jezika te im se na koncu srednjoškolskoga obrazovanja omogućava polaganje međunarodnoga ispita razine B2/C1 po najnovijim zajedničkim europskim standardima.
Više o DSD programu pogledajte
ovdje.
Kralja Tomislava 9a

88000 Mostar

Bosna i Hercegovina
Powered by
ITO