ENG
15.2.2024.

Ne diskriminaciji - Svi možemo bolje

Na Svjetski dan djece, 20. studenoga 2023., OSCE BiH objavio je video #Ne diskriminaciji# Svi možemo bolje koji poziva na zaštitu djece od svih oblika diskriminacije, uključujući i diskriminaciju u obrazovanju. Video poziva djecu da prijave slučajeve nejednakog postupanja odraslima, tj. roditeljima i školama, i da svi zajedno osiguramo svakom djetetu pristup nediskriminirajućem, inkluzivnom i kvalitetnom obrazovanju.

Video pogledati na sljedećem linku: https://www.facebook.com/oscebih/videos/726918548770179/

Powered by
ITO