ENG
14.4.2022.

Mirovno obrazovanje

Cilj aktivnosti:

- cilj je programa kod učenika unaprijediti stavove, znanja i vještine za izgradnju mira i promoviranja mirovnoga aktivizma u BiH
- program doprinosi razvoju kritičkoga mišljenja i unaprjeđivanja socijalnih vještina
- učenici sudionici imat će priliku učiti i koristiti se različitim tehnikama aktivnoga učenja kao što su suradničko učenje, učenje kroz istraživanje i participativno učenje

Namjena aktivnosti:

- potaknuti mirovno obrazovanje u školama u Bosni i Hercegovini i doprinijeti većem razumijevanju procesa izgradnje mira kroz osnaživanje znanja i vještina učenika u Bosni i Hercegovini za mirovno djelovanje

Nositelji aktivnosti:

- Žana Ćorić, pedagoginja, i Dejana Perić, prof.

Način realizacije aktivnosti:

Program čine sljedeće komponente:
1. Inicijalni događaj: Obilježavanje 21. rujna, Međunarodnog dana mira;
2. Četiri iskustvene radionice na sljedeće teme: Kultura mira, Komunikacija, stereotipi i predrasude, Identitet za pomirenje i transformacija konflikta;
3. Tematske sesije / diskusije na teme izgradnje mira / praktične aktivnosti: Promoviranje vrijednosti mirovnoga obrazovanja u tijeku školske godine, Organiziranje i posjet predavanjima u vjerskim objektima (džamija, pravoslavna crkva, katolička crkva i sinagoga), gostovanja osoba koje će podijeliti svoje iskustvo s učenicima;
4. Korištenje postojećih školskih online platformi (web stranica škole, Facebook stranica škole i dr.) za distribuciju informacija sudionicima programa, ali i široj publici u školi i lokalnoj zajednici;

5. Predstavljanje rezultata projekta. Vodič je kreiran u razdoblju pandemije COVID-19 i također nudi metodologiju rada u on-line nastavi.

Vremenik aktivnosti:

- rujan 2021. - svibanj 2022.

Troškovnik aktivnosti:

- troškovi nisu planirani

Način vrjednovanja i način korištenja rezultata:

- uspješnost programa evaluirat će se kroz kvantitativno i kvalitativno istraživanje koje će biti provedeno na sljedeći način:
Predistraživanje: prije početka programa učenici ispunjavaju online upitnik koji će izmjeriti razinu njihova znanja, ali i stavova prema procesima izgradnje mira.
Postistraživanje: isti će upitnik biti podijeljen učenicima s ciljem kompariranja i evaluacije programa radi željenih promjena.
Fokus skupine za nastavnike uključene u proces radi osiguravanja povratnih informacija nastavnoga kadra u vezi s procesom, uz preporuke za unaprjeđenja i potrebne prilagodbe programa.

 

Powered by
ITO