ENG
28.5.2023.

Maturalno putovanje 2023.

Dana 21. svibnja učenici 3. razreda uputili su se na maturalno putovanje u sjevernu Italiju. Prvoga dana putovanja posjetlili su Veneciju koja i danas izgleda kao u vrijeme svog procvata. Pretvorila se nekadašnja pomorska sila u kameni spomenik koji svatko barem jednom u životu treba vidjeti. Osobito je zanimljiv Trg svetog Marka s crkvom nakićenom stupovima i mozaicima, s 99 metara visokim Campanilom (zvonik) koji stoji slobodno uz predivnu Duždevu palaču s arkadama zašiljenih lukova. Ovaj predivni grad poseban je i po sustavu kanala s gotovo četiri kilometara dugim Canalom Grande koji presijeca grad u obliku slova S.
Drugoga dana učenici su se uputili u najveći zabavni park u Italiji Gardaland gdje su imali mogućnost isprobati razne zabavne aktivnosti, od adrenalinskih do avanturističkih vožnji.
Treći dan maturalnog putovanja bio je rezerviram za Veronu i Bolognu.
Verona je jedan od najbogatijih gradova Sjeverne Italije s ostatcima rimske arhitekture. Najpoznatiji je objekt iz tog vremena Veronska arena (Arena di Verona), treći po veličini očuvani rimski amfiteatar, koji se i danas koristi za operne spektakle. Iz 1. stoljeća također je i rimski teatar koji se nalazi do arheološkog muzeja i dvoja gradska vrata. Poznata je i po svojoj bogatoj i specifičnoj romaničkoj i gotičkoj arhitekturiod ružičaste cigle. Verona je i grad lijepih crkava, a prva od njih je romanička San Zeno Maggiore, s fasadom od cigle i mramora te lijepim mramornim trijemom. Bologna je bogata brojnim srednjovjekovnim palačama, fontanama i crkavama. Najveće su znamenitosti dva tornja, Torre Garisenda i Torre degli Asinelli. Oni su, zajedno s nekoliko drugih, posljednji ostatci srednjovjekovnih „bolonjskih obiteljskih tornjeva”. Središte je grada Piazza Maggiore s Neptunovom fontanom i bazilikom sv. Petronija. Moćna gotička crkva peta je po veličini na svijetu. Katedrala sv. Petra u Bologni s Pietom Alfonsa Lombardija nalazi se na Via dell'Indipendenza.
Tu je i jedno od najstarijih sveučilišta u svijetu (osnovano 1089.), Sveučilište u Bologni. U Bologni postoje brojne palače i zgrade koje se odlikuju ulaznim trijemovima, porticima, koji su 2021. uvršteni na UNESCO-ov popis svjetske baštine. Protežu se na 62 km i izvorno su stvorene da prihvate rastuću gradsku populaciju. Neki od portika građeni su od drveta, drugi od kamena ili opeke, kao i od armiranog betona, pokrivajući ceste, trgove, staze i šetnice, s jedne ili obje strane ulice. U 20. stoljeću upotreba betona omogućila je zamjenu tradicionalnih nadsvođenih arkada novim mogućnostima gradnje i pojavio se novi arhitektonski jezik za trijemove, kao što su oni u četvrti Barca. Zaštićeni trijemovi zajedno odražavaju različite tipologije, urbane i društvene funkcije te kronološke faze izgradnje. Definirani kao privatno vlasništvo za javnu upotrebu, portici su postali izraz i element urbanog identiteta Bologne. Do crkve Santuario della Madonna di San Luca vodi najduža kolonada arkada na svijetu duga oko četiri kilometra.
Četvrtoga dana putovanja učenici su posjetili San Marino i Rimini.
San Marino jedna je od najstarijih repubilka na svijetu i treća najmanja država-grad nakon Monaka i Vatikana. Prema predaji, osnovao ga je klesar Marin s otoka Raba koji je sa svojim prijateljem Leom pošao u Rimini. Zbog progona kršćana sklonio se na obližnje brdo Monte Titano gdje je izgradio kapelicu. Ta je kapelica činila jezgru budućega grada San Marina.
Povijesno središte San Marina i Monte Titano upisani su 2008. na UNESCO-ov popis mjesta svjetske baštine u Europi kao jedinstven primjer opstanka neovisne republike od srednjeg vijeka čije urbano središte nije narušeno industrijskim razvitkom kao kod drugih srednjovjekovnih gradova. Glavne su znamenitosti grada:
• Bazilika sv. Marina na sjeveroistočnom rubu grada uz crkvu sv. Petra, koja je najvažnija crkva u gradu posvećena svecu-zaštitniku sv. Marinu, čije se relikvije čuvaju unutra. Sadašnja crkva izgrađena je 1836. na mjestu starije crkve iz 7. stoljeća. Građena je u neoklasičnom stilu s trijemom od osam korintskih stupova;
• Gradska vijećnica danas je i zgrada vlade, predsjednika i kongresa. Gradio ju je talijanski arhitekt Frencesco Azzurri iz Rima u neogotičkom stilu;
• Tornjevi na planini Monte Titano;
• Trg Titano s kazalištem (18. st.);
• Samostan sv. Klare (14. st.).
Rimini je grad i luka u sjevernoj talijanskoj pokrajini Emiliji-Romagni, na ušću rijeke Marecchije u Jadransko more. On je jedini važniji obalni grad u ovoj pokrajini i jedan od najvećih gradova na zapadnoj obali Jadrana. Grad se ubraja u najpoznatije mondeno talijansko ljetovalište. Tu se nalaze starine iz rimskog doba: Augustov slavoluk, Tiberijev most od istarskog kamena te dijelovi amfiteatra iz 2. st. koji je izvorno imao eliptični oblik promjera s arenom.
Srednjovjekovne palače i crkve pretežito su iz 13. i 14. st.:
• Katedrala (Tempio Malatestiano) sagrađena u 13. st. u gotičkom stilu, a kasnije je obnovljena u renesansi pod Malatestama. Freske je oslikao Piero della Francesca;
• Crkva San Giuliano Martire u kojoj se nalazi ogromna Veroneseova slika;
• Utvrda Sismondo;
• Crkva sv. Ivana Krstitelja.
Petoga dana pri povratku u Mostar učenici su posjetili Padovu i Trst. Padova je slikovito mjesto s gustom mrežom ulica koje se arkadama otvaraju u velike gradske trgove i mnogim mostovima preko različitih ogranaka rijeke Bacchiglione, koja je nekada okruživala drevne gradske zidine poput jarka. Prato della Valle veliki je eliptični trg u čijem je središtu vrt sa 78 skulptura slavnih građana Padove, okružen jarkom (Andrea Memmo). U Padovi se nalazi i prekrasna bazilika sv. Ante (Il Santo) u kojoj se nalaze njegove relikvije te grob. Ispred bazilike nalazi se fantastična konjanička skulptura mletačkog generala Gattamelatte koju je izradio Donatello, prva brončana konjanička skulptura nakon antike. Kapela Arena (Cappella degli Scrovegni) oslikana je freskama Giotta koje prikazuju Isusov život i važno su remek-djelo talijanskoga gotičkog slikarstva trecentta.
Palazzo della Ragione srednjovjekovna je gradska vijećnica čija velika dvorana na katu ima najveći krov bez stupova u Europi. Na trgu Piazza dei Signori nalazi se više znamenitih građevina: loža Gran Guardia, Kapetanska palača mletačkih upravitelja (Palazzo del Capitanio), Michelangelova renesansna katedrala i romanička krstionica.
Sveučilište u Padovi osnovano je 1222. te je također zanimljiv i Sveučilišni botanički vrt iz 1545. Osnovan je kao vrt biljaka potrebnih medicinskom fakultetu i još uvijek posjeduje važnu kolekciju rijetkih biljaka.
Trst, grad i luka u Italiji, smješten je u Tršćanskom zaljevu na sjeveroistočnoj obali Jadranskog mora.
Središnji je trg u Trstu Trg ujedinjenja Italije (Piazza Unità d'Italia), izgrađen uglavnom tijekom Habsburške Monarhije, na kojemu se nalaze Gradska vijećnica i Fontana četiri kontinenta. Kaštel Miramare (Castello di Miramare) građen je 1860. za nadvojvodu Maksimilijana. U gradu su mnoge palače i crkve (katedrala sv. Justa). Mogu se pronaći i arheološki ostatci iz rimskog razdoblja te Kazalište Giuseppea Verdija.
Učenici su se sretno vratili svojim domovima te odlično zabavili i družili. Bio je to tjedan bogat iskustvima i saznanjima o arhitekturi, povijesti, jeziku, religiji, slikarstvu i predivnoj Italiji.
Powered by
ITO