ENG

Koordinacijski tim za prevenciju maloljetničke
delinkvencije i vršnjačkog nasilja

ŠKOLSKI TIMOVI / KOORDINACIJSKI TIM ZA PREVENCIJU MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE I VRŠNJAČKOG NASILJA
Koordinacijski tim uspostavljen je na temelju rješenja o imenovanju školskog koordinacijskog tima Gimnazije fra Grge Martića Mostar.
Zadaće školskoga koordinacijskog tima:
  • donošenje Akcijskoga plana prevencije nasilja za tekuću školsku godinu
  • prevencija i suzbijanje vršnjačkog nasilja u Gimnaziji fra Grge Martića Mostar
  • razvijanje i praćenje provedbe školskog plana prevencije maloljetničke delinkvencije i vršnjačkog nasilja u Gimnaziji fra Grge Martića Mostar
Glavni zadatci Akcijskog plana o prevenciji nasilja:
  • stvoriti pozitivan stav prema poštivanju osnovnih ljudskih vrijednosti
  • poučiti o kulturi mira, tolerancije, vještinama komunikacije i medijacije
  • razviti vještine kritičkoga mišljenja, analize i nenasilnog rješavanja sukoba.
Članovi koordinacijskog tima
ime i prezime
uloga u timu
Razred/Funkcija u školi
Zdenka Leženić
Predsjednik
ravnateljica
Žana Ćorić
Član
Pedagoginja
Anamarija Ivanković
Član
Profesorica
Mladenka Markotić
Član
Profesorica
Alen Bernadić
Član
Roditelj
Slavica Marić
Član
Roditelj
Magdalena Grbavac
Član
Učenica
Ana Ramljak
Član
Učenica
Akcijski plan 2021. / 2022.
PREUZMI
Kralja Tomislava 9a

88000 Mostar

Bosna i Hercegovina
Powered by
ITO
download