ENG

Koordinacijski tim za kvalitetu

ŠKOLSKI TIMOVI / Koordinacijski tim za kvalitetu
Školski koordinacijski tim svake školske godine provodi samovrjednovanje rada škole. Osnovni cilj samovrjednovanja jest unaprjeđivanje odgojno-obrazovnoga procesa, odnosno podizanje razine kvalitete škole u svim područjima njezina djelovanja.

U procesu samovrjednovanja sudjeluje cijela školska zajednica uključujući učenike i roditelje te nastavno i nenastavno osoblje, dakle upravo oni koji su ujedno i najviše zainteresirani za unaprjeđivanje rada škole.

Na temelju prikupljenih podataka školski koordinacijski tim izrađuje razvojni plan rada škole za sljedeću školsku godinu. Razvojni plan škole izrađuje se procjenom potreba i prioriteta dobivenih istraživanjem pomoću metodologije Indeksa inkluzivnosti (CSIE i Save the
Children, 2010.).

Tom metodologijom samoanalizira se vlastiti rad te tako bolje prepoznaju razvojne potrebe i poduzimaju mjere za poboljšanje vlastite prakse.
Proces samovrjednovanja ujedno je i pokazatelj svijesti škole da je spremna baviti se sobom u funkciji razvoja i unaprjeđenja rada.
Članovi koordinacijskog tima
ime i prezime, zvanje
funkcija u timu
razred/funkcija u školi
Zdenka Leženić

ravnateljica
Žana Ćorić

Pedagoginja
Anamarija Ivanković

Profesorica
Mladenka Markotić

Profesorica
Magdalena Grbavac

Učenica
Alen Bernadić

Roditelj
Kralja Tomislava 9a

88000 Mostar

Bosna i Hercegovina
Powered by
ITO