ENG
8.12.2023.

Kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Svjetska kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, nasilja nad ženama, koja poziva na poštivanje ljudskih prava i eliminaciju svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama, obilježena je i u našoj školi. Naime, učenici drugog i četvrtog razreda jučer su sudjelovali na predavanju gđe Kristine Pehar o temi nasilja nad ženama.
Kristina Pehar jedna je od voditeljica udruge Majka Krispina u Međugorju koja se bavi pomoći i rehabilitacijom nezbrinutih trudnica te zlostavljanih žena i djece. Udrugu vode i školske sestre franjevke te djeluju više od 18 godina.
Majka Krispina besplatno prima žene, pruža im pomoć te osigurava uvjete u kojima će roditi dijete i iznova izgraditi svoj životni put. Žene se oporavljaju uz radnu terapiju, stručnu pomoć kroz razgovor s psihologom, posjete liječnicima, ali i pravne savjete te duhovni život kroz zajedničku molitvu, ispovijed i duhovnu obnovu.
Ne zaboravimo da nasilje nikada ne smije biti opcija te da smo dužni brinuti jedni o drugima kroz ljudsku empatiju, ali i pomoću alata koje nam društvo i zajednica pružaju.
Powered by
ITO