Sekcije

Naziv Voditelj sekcije
Literarno – recitatorska sekcija Ljiljana Herceg
Dramska sekcija Dragica Kolobarić
Novinarska sekcija Matea Doko i Ivana Aničić
Klub Engleskog jezika Zlata Sarić
Debatni klub Anamarija Ivanković
Glazbena sekcija Ubavka Prusina Prašo
Likovna sekcija Ivan Vrljić
Športska sekcija Lazar Raguž, Mario Goluža
Civitas Danijela Martinac i Elvira Gagro
Ekološka sekcija Marijana Goluža
Volonterska sekcija Antonija Čerkez i Ksenija Ljubić
Klub matematičara Anita Cvitanović, Mirsada Pravdić i Ljilja Drljo
Web dizajn Silvija Ćorić Džidić

Literarno-recitatorska sekcija ima za cilj:  upoznavanje učenika  s govornim vrjednotama,otkrivanje ljepote poezije, poticanje na čitanje, proširivanje znanja i kulturnih obzorja, poticanje na timski rad, poticanje na samostalni istraživački rad te poticanje suradnje s drugim sekcijama u školi. Ova aktivnost se realizira kroz božićni program, program u povodu Valentinova, književne večeri, natjecanja recitatora povodom Dana hrvatskog jezika,…

 

Dramska sekcija ima za cilj otkrivanje izražajnih glumačkih sposobnosti, pripremu i prikazivanje dramskih tekstova na javnim nastupima učenika. Kroz nastavnu godinu vrši se izbor dramskih tekstova, kontinuirane probe  i javne izvedbe predstava.

 

Novinarska sekcija potiče učeničko novinarsko stvaralaštvo, otkriva i pratiti učenike posebnih sklonosti, sposobnosti i kreativnosti (pisanje, grafički dizajn, fotografija, video-filmsko stvaralaštvo),  upoznaje s  novinarskim vrstama i načinima rada i osposobljava učenika za adekvatno usmeno i pismeno izražavanje te informatičko opismenjavanje. Aktivnost se provodi kroz  kontinuirano obavještavanje o   važnim događajima vezanim za školu i školske zanimljivosti

 

Civitas sekcija podrazumijeva aktivnosti koje imaju cilj upoznati se s problemima mladih i rješavati ih na demokratski način, razvija svijest o demokraciji. Aktivnost se realizira kroz prezentacije i portofolija na školskom, općinskom i federalnom natjecanju.

 

Klub engleskog jezika  ima za cilj upoznati učenike  s inovativnijim načinom učenja engleskog jezika, podizanje općeg stupnja znanja, približavanje poznavanja engleske kulture i umjetnosti kroz čitanje različitih žanrova literature.

 

Debatni klub  njeguje kulturu slušanja, uči o pravilima debatiranja, razvija vještinu uvjerljivog i logičnog iznošenja argumenata, tumačenja i obrane uz poštivanje sugovornika iz protivničkog tima.

 

Glazbena sekcija  otkriva kod učenika kreativnost u sviranju i pjevanju, razvija glasovne sposobnosti, proširuje opseg glasa, usvaja kod učenika temeljne vještine u sviranju i pjevanju. Ova aktivnost se realizira kroz božićni program, program u povodu Valentinova, završnu podjelu svjedodžbi maturantima,…

 

Ekološka sekcija ima za cilj usvajanje znanja i vještina iz područja bioloških znanosti u funkciji razvijanja odgovornog odnosa prema vlastitom životu i zdravlju, prema životu i zdravlju drugih ljudi, drugih bića i okoliša, poštovanja i divljenja prema fenomenu života. Ova sekcija se realizira kroz različite aktivnosti vezane za ekološku osvještenost  vezano za školu i učenike.

 

Volonterska sekcija ima za cilj aktivnosti na volonterskoj osnovi kako bi stekli iskustva za buduće školovanje. Namjena je aktivirati što veći broj mladih ljudi kako bi uvidjeli važnost volontiranja, zaposlenja i odgovornosti koje ono nosi sa sobom. Vrjednovanje je vidljivo kroz različite sajmove ideja.

 

Likovne sekcije razvija kreativnost i usvaja estetske vrijednosti, razvija  sklonosti i interesza likovno stvaralaštvo, sklonosti za likovno izražavanje i stvaranje, koristeći različite likovne tehnike i motive. Učenički radovi sudjeluju na razrednim izložbama, školskim izložbama i putem časopisa koji promiču likovno stvaralaštvo.

 

Kluba matematičara ima za cilj usvajanje dodatnih matematičkih znanja, vještina i procesa, razumijevanje matematičkih odnosa i veza, razvijanje apstraktnog i prostornog mišljenja te logičkog zaključivanja, priprema za matematička natjecanja i timski rad.

 

Web-dizajn sekcija ima za cilj osposobljavanje učenika za radu  u suvremeno aktualnim programskim jezicima neophodnim za web programiranje, omogućava algoritamsko, strukturno i logičko razmišljanje i povezivanje,  otkriva i pratiti učenike posebnih sklonosti, sposobnosti i kreativnosti (grafički dizajn, fotografija, video stvaralaštvo),  osposobljava učenika za adekvatno informatičko opismenjavanje, potičući želju  za informatičkom naobrazbom, modernim tehnologijama i kreativnošću.

 

Športske sekcije  ima za cilj kvalitativna promjena antropoloških obilježja, stalno informiranje učenika o utjecaju tjelesnog vježbanja i pravilne prehrane na zdravlje, te utjecaj na motoričke sposobnosti (repetitivna snaga, fleksibilnost). Učenici sudjeluju na različitim športskim natjecanjima u školi, županiji i dalje.