ENG

DSD u Gimnaziji
fra Grge Martića Mostar

Njemačka jezična diploma.
Informacije za profesore, nastavnike,
roditelje i učenike.

Što je to DSD?

Njemačka jezična diploma ili DSD program (Deutsches Sprachdiplom) poseban je obrazovni program intenzivnoga učenja njemačkoga jezika tijekom srednjoškolskoga obrazovanja, od I. do IV. razreda. Namijenjen je učenicima koji već imaju određeno predznanje iz njemačkoga jezika i motivirani su nastaviti usavršavati svoje znanje.
Na koncu obrazovnoga procesa učenici polažu međunarodni ispit za stjecanje diplome koju dodjeljuje stalna Konferencija ministara prosvjete saveznih pokrajina Njemačke.
I nastava i provedba ispita odvija se u skladu s parametrima koje određuje Common European Framework of Reference (CEFR), tj. Zajednički europski referentni okvir za strane jezike (ZEROJ).
Nastavu njemačkoga jezika vode iskusni i posebno educirani profesori koje mentorski vode i prate izvorni govornici njemačkoga jezika koje šalje Vlada Savezne Republike Njemačke. Trenutačno u našoj školi ovaj program vodi prof. Antonija Ćavar.

Čemu služi?

Učenici koji položu ispit na razini B2/C1 stekli su razinu znanja njemačkoga jezika da mogu upisati sveučilišne programe na njemačkom govornom području i ne moraju polagati ispit iz njemačkoga, koji je inače obavezan pri upisu na studij u Njemačkoj.

Njemačka jezična diploma također je poznata u njemačkim gospodarskim krugovima i priznata je kao dokaz naprednoga poznavanja njemačkoga jezika. Diplome potpisuje Vlada SR Njemačke u Berlinu.

Koliko košta?

Ispit je za učenike besplatan. Troškove ispita u potpunosti pokriva
Vlada Savezne Republike Njemačke.
Jedini trošak učenika je trud koji ulažu u učenje i svladavanje gradiva.

Tko može
sudjelovati?

U Gimnaziji fra Grge Martića Mostar učenici pri upisu u prvi razred jezičnoga i općega gimnazijskoga
programa mogu odabrati DSD program. Oni jednostavno biraju njemački jezik kao prvi strani
jezik i tijekom četverogodišnjega pohađanja gimnazije imaju proširenu nastavu njemačkoga
jezika.

Razvoj DSD programa

Od školske godine 2000./2001. u Gimnaziji fra Grge Marića Mostar izvodi se program intenzivne
nastave njemačkoga jezika za stjecanje njemačke jezične diplome. Cilj je ovoga programa podizanje
kvalitete nastave njemačkoga jezika i njegove znatnije zastupljenosti u srednjoškolskoj i općoj uporabi
u skladu s nastojanjima da učenici, osim na engleskome, steknu komunikacijske kompetencije i na
drugom stranom jeziku.
DSD program u našu je školu ušao na temelju sporazuma između Vlade BiH i Vlade Savezne
Republike Njemačke o suradnji u području kulture, obrazovanja i znanosti. Godine 2002. stalna
konferencija ministara kulture SR Njemačke proglašava Gimnaziju fra Grge Martića Mostar ispitnim
centrom za Hercegovinu za polaganje i stjecanje njemačke jezične diplome.
Od početka realizacije ovoga programa u nastavni su proces uključeni i njemački programski
nastavnici/lektori kao izvorni govornici njemačkoga jezika.
Uvođenjem naprednoga i intenzivnoga učenja njemačkoga jezika nastoje se pratiti potrebe
suvremenoga društva koje od mladih ljudi zahtijeva cjeloživotno učenje i sposobnost stjecanja
raznovrsnih kompetencija, napose komunikacijske vještine i višejezičnost. Naime, samo inovativni
programi mogu mijenjati kontekst obrazovanja prema izazovima koje postavlja 21. stoljeće.
Smatrajući da stručnjaci iz područja jezika mogu biti pokretači i nositelji mnogih promjena u društvu,
višejezičnost je u Gimnaziji fra Grge Martića stavljena u središte pozornosti.
Kralja Tomislava 9a

88000 Mostar

Bosna i Hercegovina
Powered by
ITO