ENG

Djelatnici

DJELATNICI / UPRAVA
Srednjom školom upravljaju Školski odbor i ravnatelj. Osim što je odgovorno poslovodno tijelo ravnatelj je i pedagoški rukovoditelj srednjom školom. Djelokrug rada i način odlučivanja Školskog odbora i ravnatelja pobliže se uređuje Statutom srednje škole i drugim propisima sukladno Zakonu o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju.
ime i prezime
radno mjesto
e-adresa
Zdenka Leženić
Ravnateljica
gimnazija@gimnazijafgm.info
Ivana Soldo
Pedagoginja
Žana Ćorić
Pedagoginja
pedagog.gfgm@gmail.com
Viktorija Ripić
Tajnica
gimnazija@gimnazijafgm.info
Marijana Antunović
Računovotkinja
gimnazija@gimnazijafgm.info
Kralja Tomislava 9a

88000 Mostar

Bosna i Hercegovina
Powered by
ITO