Naziv Voditelj sekcije Literarno – recitatorska sekcija Ljiljana Herceg Dramska sekcija Dragica Kolobarić Novinarska sekcija Matea Doko i Ivana Aničić Klub Engleskog jezika Zlata Sarić  Debatni klub Anamarija Ivanković  Glazbena sekcija  Ubavka Prusina Prašo  Likovna sekcija Branko Kovačić   Športska sekcija  Lazar Raguž, Mario Goluža Civitas  
Read more