Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje U organizaciji Vijeća učenika i u suradnji s članovima likovne, novinarske, glazbene i ekološke sekcije, 10. listopada 2021. u našoj smo školi obilježili Dane kruha priredbom i prikladnim kvizom na kojem su članovi timova koji su predstavljali svoje 
Read more
Dragi maturanti, u prilogu ispod možete pročitati Odluku o načinu provedbe mature i završnih ispita u školskoj 2019./2020. godini.        
Read more
Naziv Voditelj sekcije Literarno – recitatorska sekcija Ljiljana Herceg Dramska sekcija Dragica Kolobarić Novinarska sekcija Matea Doko i Ivana Aničić Klub Engleskog jezika Zlata Sarić  Debatni klub Anamarija Ivanković  Glazbena sekcija  Ubavka Prusina Prašo  Likovna sekcija Branko Kovačić   Športska sekcija  Lazar Raguž, Mario Goluža Civitas  
Read more
1. Naputak za pisanje maturalnog rada 2. Konzultacijski list 3. Ocjena i obrana maturalnog rada      
Read more
  VAŽNE INFORMACIJE Državna matura se sastoji od obveznoga i izbornog dijela. Ispite iz obveznog dijela mature moguće je polagati na dvije razine; A – višoj i B – osnovnoj. Polažu se tri obavezna predmeta i izbornih predmeta prema želji. ODGOVORE NA NAJČEŠĆA PITANJA POTRAŽITE NA: link1 
Read more
Godišnji plan i program rada Vijeća učenika školske 2016./2017. godine: Rujan Organizacija rada, formiranje Vijeća učenika, upoznavanje novih članova i održavanje prve sjednice Listopad Projekt „Volontiraj i Kreditiraj“ – socijalni dan (volontiranje naših učenika po gradskim institucijama) Organizacija programa za „Dane kruha“ u školi. Studeni 
Read more