Cilj aktivnosti:

- cilj je programa kod učenika unaprijediti stavove, znanja i vještine za izgradnju mira i promoviranja mirovnoga aktivizma u BiH
- program doprinosi razvoju kritičkoga mišljenja i unaprjeđivanja socijalnih vještina
- učenici sudionici imat će priliku učiti i koristiti se različitim tehnikama aktivnoga učenja kao što su suradničko učenje, učenje kroz istraživanje i participativno učenje

Namjena aktivnosti:

- potaknuti mirovno obrazovanje u školama u Bosni i Hercegovini i doprinijeti većem razumijevanju procesa izgradnje mira kroz osnaživanje znanja i vještina učenika u Bosni i Hercegovini za mirovno djelovanje

Nositelji aktivnosti:

- Žana Ćorić, pedagoginja, i Dejana Perić, prof.

Način realizacije aktivnosti:

Program čine sljedeće komponente:
1. Inicijalni događaj: Obilježavanje 21. rujna, Međunarodnog dana mira;
2. Četiri iskustvene radionice na sljedeće teme: Kultura mira, Komunikacija, stereotipi i predrasude, Identitet za pomirenje i transformacija konflikta;
3. Tematske sesije / diskusije na teme izgradnje mira / praktične aktivnosti: Promoviranje vrijednosti mirovnoga obrazovanja u tijeku školske godine, Organiziranje i posjet predavanjima u vjerskim objektima (džamija, pravoslavna crkva, katolička crkva i sinagoga), gostovanja osoba koje će podijeliti svoje iskustvo s učenicima;
4. Korištenje postojećih školskih online platformi (web stranica škole, Facebook stranica škole i dr.) za distribuciju informacija sudionicima programa, ali i široj publici u školi i lokalnoj zajednici;

5. Predstavljanje rezultata projekta. Vodič je kreiran u razdoblju pandemije COVID-19 i također nudi metodologiju rada u on-line nastavi.

Vremenik aktivnosti:

- rujan 2021. - svibanj 2022.

Troškovnik aktivnosti:

- troškovi nisu planirani

Način vrjednovanja i način korištenja rezultata:

- uspješnost programa evaluirat će se kroz kvantitativno i kvalitativno istraživanje koje će biti provedeno na sljedeći način:
Predistraživanje: prije početka programa učenici ispunjavaju online upitnik koji će izmjeriti razinu njihova znanja, ali i stavova prema procesima izgradnje mira.
Postistraživanje: isti će upitnik biti podijeljen učenicima s ciljem kompariranja i evaluacije programa radi željenih promjena.
Fokus skupine za nastavnike uključene u proces radi osiguravanja povratnih informacija nastavnoga kadra u vezi s procesom, uz preporuke za unaprjeđenja i potrebne prilagodbe programa.

 

Cilj aktivnosti:

- edukacija mladih o preventivnim pregledima za rano otkrivanje raka dojke

Namjena aktivnosti:

- upoznati učenike sa otkrivanjem ranih znakova raka dojke i potaknuti ih na samostalne preventivne preglede

Nositelji aktivnosti:

- Udruga „Novi pogled“

Način realizacije aktivnosti:

- organizacija predavanja članica udruge

Vremenik aktivnosti:

- listopad (mjesec borbe protiv raka dojke)

Troškovnik aktivnosti:

- troškovi nisu planirani

Način vrjednovanja i način korištenja rezultata:

- prezentacija naučenoga
- promocija teme preko školske internetske stranice, novinsko izvješće u školskim novinama

Cilj aktivnosti:

- cilj je projekta edukacija mladih o sigurnosti u prometu

Namjena aktivnosti:

- potaknuti učenike na razmišljanje o posljedicama neodgovornog ponašanja slušajući životne priče osoba koje su doživjele prometnu nesreću s čijim se posljedicama danas nose

Nositelji aktivnosti:

- Savez paraplegičara USK

Način realizacije aktivnosti:

- organizacija predavanja članova Saveza paraplegičara USK

Vremenik aktivnosti:

- tijekom školske godine

Troškovnik aktivnosti:

- troškovi nisu planirani

Način vrjednovanja i način korištenja rezultata:

- prezentacija naučenoga
- promocija teme preko školske internetske stranice, novinsko izvješće u školskim novinama

 

Dana 12.3.2019.g. učenici 3.a DSD zajedno sa svojom profesoricom Antonijom Ćavar su posjetili Njemačko veleposlanstvo u Sarajevu gdje ih je ugostio ataše za kulturu, Jonas Türk i predstavnik Centralnog ureda za školstvo u inozemstvu Savezne Republike Njemačke, gospodin Thomas Polland. U razgovoru su upoznati s radom Veleposlanstva te su imali prigodu razgovarati na njemačkom jeziku. Nakon toga su posjetili knjižnicu Goethe Instituta gdje su upoznali načine na koje mogu poboljšati znanje njemačkog jezika.

I možemo započeti sa 10. jubilarnom Matletijadom!!! Čak 31 ekipa se prijavila na natjecanje, a koja je najbolja saznat ćemo kroz nekoliko krugova, od kojih je prvi u ponedjeljak. Raspored učionica i satnica je na slici, a mi želimo mnogo sreće i znanja svim ekipama. Neka najbolji pobijedi!

Europski dan jezika obilježavamo 26. rujna kako bismo se upoznali s bogatstvom jezika u svijetu te podigli svijest o vrijednosti učenja stranih jezika.
U našoj je školi također obilježen ovaj dan. Učenici I.e i III.b odjela pod vodstvom prof. Zlate Sarić pripremili su prezentacije na engleskom jeziku o Europskom danu jezika, važnim informacijama o ovom danu, zanimljivostima o svjetskim jezicima te ukazali na jezično bogatstvo Europe i svijeta te vrijednost njegovog očuvanja.
Također, učenici izborne nastave iz engleskog jezika pod vodstvom prof.Ivane Aničić sudjelovali su u edukativnom kvizu o poznavanju europskih i svjetskih jezika kako bi proširili svoje znanje o jezicima i naglasili važnost očuvanja jezične raznolikosti Europe.

 

Zbog epidemiološke situacije dva su termina održavanja usmenog dijela ispita:

Kandidatice za radno mjesto spremačice trebaju doći na intervju u petak u 12.00.

Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje

U organizaciji Vijeća učenika i u suradnji s članovima likovne, novinarske, glazbene i ekološke sekcije, 10. listopada 2021. u našoj smo školi obilježili Dane kruha priredbom i prikladnim kvizom na kojem su članovi timova koji su predstavljali svoje odjele pokazali zavidno znanje o kuhanju, receptima i hrani. Svi učenici sudjelovali su u humanitarnoj prodaji peciva. Prikupljena sredstva donirat ćemo udruzi “Minores”, a preostalo pecivo proslijedili smo štićenicima Udruge. Priredbu su otvorile učenice Dora Markota, Ivona Ramljak i Katarina Barbarić pjesmom “Vilo moja”. Nakon toga slijedio je kviz znanja u kojem je skupina “Tuttobene” osvojila prvu nagradu, a potom su učenice u tradicionalnim nošnjama izvele ples linđo. Ostatak programa proveli smo u zajedničkom pjevanju i plesanju, a za kraj se učenicima obratila ravnateljica Zdenka Leženić zahvalivši svima na sudjelovanju.

 

Svoj učiteljski put zaokružile su naše profesorice Mirsada Pravdić i Ljiljana Petričević, brojnim naraštajima poklonivši znanje, mudrost i srce.Danas smo ih prigodno ispratili u umirovljeničke dane, poželjevši im dobro zdravlje i da sa sobom ponesu samo lijepa sjećanja.
Svim profesoricama i profesorima čestitamo Svjetski dan učitelja!


“Ne predaje učitelj ono što želi, ne predaje učitelj ono što zna, učitelj predaje ono što jest.”

 

Kralja Tomislava 9a

88000 Mostar

Bosna i Hercegovina
Powered by
ITO