Aktiv umjetnosti

Likovna umjetnost:

Ivan Vrljić, prof.
Likovna umjetnost i Etika

ivano_mo@hotmail.com

Glazbena umjetnost:

Ubavka Prusina-Prašo, prof.
Glazbena umjetnost

ubavka.63@hotmail.com

Tjelesni odgoj:

Mario Goluža, prof.
Tjelesna i zdravstvena kultura

mariogoluza@yahoo.com

Lazar Raguž, prof.
Tjelesna i zdravstvena kultura

lazar.gfgm@gmail.com