Aktiv profesora kemije i biologije

Kemija:

Jagoda Pujić, prof.
Kemija

jpujic958@gmail.com

Marijana Goluža, prof.
Kemija

marijana_g89@live.com

Ines Markotić, prof.
Biologija i kemija

ines.markotic@gmail.com

Biologija:

Marina Mihalj, prof.
Biologija

marinamihaljmo@gmail.com

Mladenka Markotić, prof.
Biologija

markotic.mladenka@gmail.com

Ines Markotić, prof.
Biologija i kemija

ines.markotic@gmail.com