Aktiv humanističkih znanosti

Logika:

Josip Milić, prof.
Logika

milicjo@gmail.com

Politika, gospodarstvo
i građansko društvo i Sociologija

Tatjana Ćehajić, prof.
Politika, građansko društvo i gospodarstvo, Sociologija

tanja_cehajic@yahoo.com

Filozofija

Viktorija Bukovac, prof.
Filozofija i etika

bukovac.viktorija@gmail.com

Vjeronauk:

Psihologija:

Dijana Milović, prof.
Psihologija

dimilovic@gmail.com

Etika

Viktorija Bukovac, prof.
Filozofija i etika

bukovac.viktorija@gmail.com

Ivan Vrljić, prof.
Likovna umjetnost i Etika

ivano_mo@hotmail.com