Oproštaj od naših maturanata

Polako se opraštamo od naših maturanata kroz video u slijedećem linku.

Video uradile Ana Ramljak I.a i Ema Tadić IV.a u suradnji sa maturantima izborne nastave informatike  prof. Silvijom Ćorić Dž.

https://www.facebook.com/novinarskagfgm/videos/264757814715070

Comments are closed.