Prehrambene navike srednjoškolaca

Srednja medicinska škola Sestara milosrdnica u Mostaru organizirala je predavanje za srednjoškolce na temu Prehrambene navike srednjoškolca. Na predavanju su sudjelovali pedagoginja, Vijeće učenika naše škole, kao i profesorica Ines Markotić sa učenicima izborne nastave.

Comments are closed.