Dan otvorenih vrata Studija fizike

Naši maturanti sudjelovali na petom po redu Danu otvorenih vrata Studija fizike Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Kroz niz radionica (simulacije, fizički praktikum i demonstracijski pokusi) profesori, asistenti i studenti pokušali su učenicima približiti barem dio znanstvenog, stručnog i zabavnog lica fizike. Pratnja učenicima bile su profesorice Antonija Topić i Matea Doko, koje su imale priliku poslušati edukativno predavanje pročelnice Studija, prof. dr. sc. Slavice Brkić, na temu Uloga linearne funkcije u nastavi fizike.

Comments are closed.