Opća gimnazija             3 odjela – 75 učenika Jezična gimnazija           1 odjel   – 25 učenika   PRVI UPISNI ROK: Prijava učenika 23. i 24. lipnja 2014. god. od 8,00 – 12,00 sati; Rang lista bit će oglašena na vratima Škole 25. lipnja 2014.god. do 15,00 sati; 
Read more
Najnovije