Sajam srednjih škola

U Mostaru je 19. i 20. studenoga 2012. godine održan drugi Sajam škola Grada Mostara gdje su se budući srednjoškolci mogli upoznati s ponudom nastavnih planova i programa u Gradu Mostaru i time stvoriti jasniju sliku svoga budućeg obrazovanja.

Na Sajmu su predstavljeni radovi učenika o hercegovačkim pjesnicima koji su nastali u sklopu kreativnih literarnih radionica u kojima su sudjelovali timovi sastavljeni od učenika različitih škola čime je naglašena potreba za razvijanjem kreativnog duha naših mladih te je istaknuta važnost organiziranja zajedničkih projekata svih mostarskih škola s ciljem jačanja duha tolerancije, sloge i napretka.

Gimnazija fra Grge Marića surađivala je s timom učenika iz Druge gimnazije Mostar, a zadatak tima bio je istaražiti pjesnički opus Maka Dizdara. Članovi tima Gimnazije fra Grge Martića; Lana Kordić, Eleonora Soldo, Ivona Lončar i Helena Karlović, s mentoricom Ljiljanom Herceg, prof., aktivno su tijekom 3 mjeseca surađivali s članovima tima Druge gimnazije što je polučilo vrijedne rezultate. Opus Maka Dizdra prikazan je na plakatu koji je predstavljen na Sajmu s popratnim tekstom koji pojašnjava sve faze njegova nastanka. U nastojanju da prikažu pjesnikove tematske književne preokupacije učenici su se ponajviše oslonili na analizu pjesnikove najpoznatije zbirke Kameni spavač. U interpretaciji stvaralačke uloge Maka Dizdara ona je poslužila kao simbol samoga pjesnika.

Tijekom suradnje na projektu mentori su sudjelovali na sastancima vezanim za pripremu projekta, kao i u radionici o unaprijeđenju nastavnoga procesa korištenjem modernih nastavnih metoda, a učenici su sudjelovali u radionicama o kreativnom pisanju i interpretativnom čitanju.

Drugi dio projekta odnosio se na pisanje literarnih radova na temu: Ako izmijenimo naše misli, svijet oko nas se mijenja. Radovi su za potrebe Sajma tiskani u 500 primjeraka u knjigu istoimenenog naslova, a uz potporu Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a i Grada Mostara.

Također, za potrebe Sajma tiskan je i Informator o srednjim školama Grada Mostara za školsku 2012./2013. godinu gdje je predstavljena i Gimnazija fra Grge Martića sa svojim kvalifikacijama i sa željom da se istakne kao škola koja će zadovoljavati potrebe naših budućih srednjoškolaca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You must be logged in Log in »