Aktiv profesora kemije i biologije

Kemija

 
Prof.Jagoda Pujić

Prof.Marijana Goluža

Nastava se izvodi sukladno NPP u kojem su zastupljene i laboratorijske vježbe.

Kabinet kemije opremljen je laboratorijskim priborom, kemikalijama,grafoskopom, računalom i priključkom na internet .

 

Biologija

 
Prof. Marina Mihalj

Prof. Mladenka Markotić

Prof. Ines Markotić

 

Nastava se izvodi sukladno NPP u kojem su zastupljene i laboratorijske vježbe.

Kabinet biologije opremljen je laboratorijskim priborom, kemikalijama,mikroskopima,grafoskopom, računalom s priključkom na

 internet ,projektorom,televizorom i videorekorderom .

 

U nastavi biologije koriste se suvremene nastavne metode  : interaktivna nastava, interdisciplinarni pristup i učenje putem projekata.

 

Značajke interaktivne nastave

  • Interaktivnost , kooperativnost i odgovoran odnos svih sudionika u procesu učenja
  • Razvojno – stimulativna primjerenost zadataka , sadržaja i načina rada
  • Primjena različitih metoda , oblika,sustava i modela nastavnog rada
  • Multimedijalnost izvora učenja i rada
  • Dominacija iskustvenog i istraživačkog učenja , kritičkog razmišljanja , rješavanja stvarnih i zamišljenih problema , razmjene iskustava i mišljenja , diskusije, rasprave ,zauzimanja i obrane stava, aktivnog sudjelovanja
  • Programski cjelovito i skladno stvaralačko angažiranje učenika i kreativno očitovanje nastavnika
  • Rad u uvjetima ugodne emocionalne atmosfere , kolektivne potpore skupnih i individualnih postignuća

 
Projektna nastava

Usmjerena je na istraživačko učenje, korištenje različitih izvora informacija,korištenje skupina učenika koji rade na rješavanju različitih problema,uz razvijanje socijalnih i vještina komunikacije .

Na ovaj način učenike motiviramo za samoobrazovanje , timski rad i samostalno procjenjivanje naučenog.

 

                                                                                     Voditeljica aktiva: Ines Markotić, prof.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You must be logged in Log in »