Gimnazija fra Grge Martića

Začetke postojanja naše škole pratimo od 24. svibnja 1974. kada je Odlukom Skupštine općine Mostar osnovana Druga gimnazija. Već 1977. taj se naziv mijenja u Gimnaziju „Veljko Vlahović“ Mostar i pod tim imenom škola djeluje sve do 1992. kada se naziva Gimnazija Mostar. Današnji naziv Gimnazija fra Grge Martića Mostar škola nosi od 11. veljače 1997.

Kroz sve godine svoga postojanja ova ugledna mostarska škola nije mijenjala samo ime nego i programe rada, ovisno o školskome sustavu. Od 1974. do 1980. škola je radila kao gimnazija općega programa, a od 1980. do 1990. uz opći gimnazijski program upisuju se učenici strukovnih zanimanja kemijske i knjižničarske struku, rudarsko-geološke i poljoprivredne struke.

Od 1990. godine ponovno se vraća samo opći gimnazijski program kojemu se uskoro pridružuje i jezični program.

 

Gimnazija fra Grge Martića Mostar danas je suvremena gimnazijska ustanova koju pohađaju učenici općega i jezičnoga smjera. Nastava je organizirana u dvije smjene.

 

Tijekom svoga postojanja ova je gimnazijska ustanova postigla visoku razinu stručno-pedagoških standarda i stekla ugled prestižne srednje škole koju upisuju visoko motivirani učenici željni znanja i izgrađene svijesti o tome kolika će im dobra donijeti gimnazijska izobrazba.

Stečenim znanjima i umijećima naši su učenici uvijek prednjačili na raznim natjecanjima na općinskoj, županijskoj i državnoj razini. Najbolja potvrda kvalitete rada ove škole jesu brojni intelektualci raznih poziva i struka koji i danas rado posjećuju bivše školske klupe. Iako škola nema športsku dvoranu, to nije smetalo da se na športskom polju postignu vrlo zapaženi rezultati o čemu svjedoče priznanja i odličja izložena u školskome predvorju.

Previous

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You must be logged in Log in »