OSNOVANA 1974.

Naša škola je osnovana 24. svibnja 1974. godine Odlukom Skupštine općine Mostar pod nazivom Druga gimnazija.

BROJ UČENIKA

Škola u prosjeku broji 350 raspoređenih u 20 odjela i dva smjera.

STOPA PROLAZNOSTI

Stopa prolaznosti u našoj školi je na visokoj razini sa prosječnom ocijenom svih učenika od 4.56

GDJE SE NALAZIMO

Škola se nalazi u ulici Kralja Tomislava, jednoj od glavnih ulica u gradu Mostaru.

NASTAVNICI - UČENICI

Omjer učenika i nastavnika u školi je 1:10 što pruža kvalitetniju nastavu i osobniji pristup prema svakom učeniku.

SMJEROVI

Škola ima 2 smjera, opći i jezični gdje je poseban fokus stavljen na učenje jezika.