Vijeće učenika

Godišnji plan i program rada Vijeća učenika školske 2018./2019. godine:

Mjesec Aktivnost
Rujan Organizacija rada, formiranje Vijeća učenika, upoznavanje novih članova i održavanje prve sjednice
Listopad Projekt „Volontiraj i Kreditiraj“ – socijalni dan (volontiranje naših učenika po gradskim institucijama)
Organizacija programa za „Dane kruha“ u školi.
Studeni Sajam srednjih škola
Organizacija Dana srednjoškolaca 17.11.2018. godine
Prosinac Podjela „Paketa ljubavi“ povodom Božića te prigodno obilježavanje Božića
Siječanj Ponovno okupljanje Vijeća učenika i dogovaranje novih aktivnosti
Organiziranje mjesta održavanja maturalne zabave.
Veljača Organizacija Valentinova – suradnja sa literarno recitatorskom i glazbenom sekcijom
„Maškare“- karaoke i izbor za najbolju masku škole
Ožujak Aukcija učenika – tradicionalna humanitarna aukcija
Travanj Razmatranje prijedloga za ekskurziju
Svibanj Organizacija maturalne zabave
Organizacija Dana škole
Lipanj Grgijada-igre
Osvrt na proteklu 2018./2019.god.
Najnovije