Sekcije

Naziv Voditelj sekcije
Literarno – recitatorska sekcija Ljiljana Herceg
Dramska sekcija Dragica Kolobarić
Novinarska sekcija Matea Doko i Ivana Aničić
Klub Engleskog jezika Zlata Sarić
Debatni klub Anamarija Ivanković
Glazbena sekcija Ubavka Prusina Prašo
Likovna sekcija Branko Kovačić
Športska sekcija Lazar Raguž, Mario Goluža
Civitas Danijela Martinac
Ekološka sekcija Marijana Goluža
Volonterska sekcija Antonija Čerkez i Monika Miličević
Klub matematičara Anita Cvitanović, Mirsada Pravdić i Ljilja Drljo
Web dizajn Silvija Ćorić Džidić
Klub čitatelja Suzana Bunoza