Informacije za roditelje

I. smjena
IIa Silvija Ćorić Džidić Utorak, 17.10 - 18.00
IIb Anita Cvitanović Ponedjeljak, 11.05 - 11.50
IIc Ivica Raguž Srijeda, 09.10 - 09.55

IVa Antonija Ćavar Srijeda, 14.30 – 15.15
IVb Vanja Majerski Četvrtak, 11.55 – 12.40
IVc Marina Mihalj Ponedjeljak, 09.10 – 09.55
IVd Danijela Martinac Petak, 09.10 – 09.55
IVe Ljiljana Herceg Četvrtak, 09.10 – 09.55
IVf Zlata Šarić Četvrtak, 09.10 – 09.55
II. smjena
Ia Anamarija Ivanković Ponedjeljak, 11.50 – 12.35
Ib Marijana Goluža Utorak, 16.30 – 17.15
Ic Lazar Raguž Srijeda, 14.30 – 15.15
Id Ines Markotić Srijeda, 17.15 – 18.00
Ie Ivana Aničić Četvrtak, 16.30 – 17.15

IIIa Mladenka Markotić Srijeda, 14.30 – 15.15
IIIb Darija Blažević Ponedjeljak, 17.15 – 18.00
IIIc Sandra Kozomara Srijeda, 15.15 – 16.00
IIId Vesna Konjevod Četvrtak, 09.10 –09.55
IIIe Zorica Rončević Ponedjeljak, 16.30 – 17.15
IIIf Dejana Perić Petak, 13.40 – 14.25