Uprava škole

Zdenka Leženić, prof.
Ravnatelj

zdenka.lezenic@gimnazijafgm.info

Žana Ćorić, prof.
Pedagog

zana.coric@gimnazijafgm.info

Marijana Antunović
Računovotkinja

Uprava

Školom upravlja ravnatelj i školski odbor.

Ravnatelj ima položaj i ovlasti poslovodnog organa i pedagoškog rukovoditelja, a Školski odbor organa upravljaja prikladno sa Zakonom, Statutom škole i drugim općim aktivima škole.

U školi također djeluje vijeće učenika, čine ga profesor-koordinator i predstavnici svih razreda.