Aktiv čine profesori filozofije, logike, sociologije,  politike, gospodarstva, demokracije i ljudskih prava, psihologije i vjeronauka, a voditeljica je profesorica Ksenija Ljubić.   Filozofija i logika Prof. Josip Milić u III. i IV. razredu   Sociologija Prof.Tatjana Ćehajić u III.razredu   Politika ,gospodarstvo,demokracija i ljudskih prava 
Read more
U ovoj školskoj godini Aktiv stranih jezika čini deset profesora:   Njemački jezik: Antonija Čerkez, prof. Ljiljana Petričević, prof. Antonija Ćavar, prof. Ivanka Nadarević Jezidžić, prof. Latinski jezik,  Francuski jezik: Iva Pranjić, prof. Engleski jezik: Zlata Sarić, prof. Vanja Majerski, prof. Anamarija Ivanković, prof. Ivana 
Read more
Aktiv čine profesori:   Mirsada Pravidć, Anita Cvitanović, Ljilja Drljo, Marija Pervan                                        Matea Doko, Antonija Topić, Silvija Ćorić Džidić. Voditelj je prof. Mirsada Pravdić   Matematika Prof. 
Read more
Aktiv čine profesori zemljopisa i povijesti, a predsjednica je profesorica povijesti Sandra Kozomara.  Zemljopis Prof. Vesna Konjevod Prof. Ivica Raguž Prof. Dejana Perić Nastava se izvodi sukladno NPP .Kabinet zemljopisa opremljen je grafoskopom, projektorom, računalom s priključkom na internet i zemljopisnim kartama. Učenici izborne nastave 
Read more
Kemija  Prof.Jagoda Pujić Prof.Marijana Goluža Nastava se izvodi sukladno NPP u kojem su zastupljene i laboratorijske vježbe. Kabinet kemije opremljen je laboratorijskim priborom, kemikalijama,grafoskopom, računalom i priključkom na internet .   Biologija  Prof. Marina Mihalj Prof. Mladenka Markotić Prof. Ines Markotić   Nastava se izvodi 
Read more
Ovaj aktiv čine četiri profesorice (abecednim redom):Marina Rozić, Suzana Bunoza,  Rončević Zorica, i voditeljica Dragica Kolobarić. Aktiv se redovito sastaje svakoga mjeseca, po potrebi i više puta mjesečno, a program mu je tematski i po aktivnostima raznovrstan: usuglašavanje članica Aktiva u izboru sadržaja NPP-a i 
Read more
Opći smjer -najpopularniji – 15 odjela– opći gimnazijski program sastandardnim brojem sati iz svih predmeta   Jezični smjer -4 odjela-poseban fokus je stavljen na učenje jezika”Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš”    
Read more
Najnovije