Aktiv stranih jezika

Njemački jezik:

Antonija Čerkez, prof.
Njemački jezik

a.cerkez@yahoo.com

Ljiljana Petričević, prof.
Njemački jezik

liliane.petricevic@gmail.com

Ivanka Nadarević Jezidžić, prof.
Njemački jezik

ivanka_n6@yahoo.de

Latinski i Francuski jezik:

Iva Pranjić, prof.
Latinski jezik

iva.pranjic1985@gmail.com

Engleski jezik:

Zlata Sarić, prof.
Engleski jezik

zlatasa@hotmail.com

Darija Blažević, prof.
Engleski jezik

darija.blazevic@gmail.com

Vanja Majerski, prof.
Engleski jezik

vanja.majerski@yahoo.com

Anamarija Ivanković, prof.
Engleski jezik

ivankovic.anamarija@hotmail.com

Ivana Aničić, prof.
Engleski jezik

ivana_an@hotmail.com