Aktiv profesora kemije i biologije

Kemija:

Jagoda Pujić, prof.
Kemija

jagoda.pujic@gimnazijafgm.info

Marijana Goluža, prof.
Kemija

marijana.goluza@gimnazijafgm.info

Biologija:

Marina Mihalj, prof.
Biologija

marina.mihalj@gimnazijafgm.info

Mladenka Markotić, prof.
Biologija

mladenka.markotic@gimnazijafgm.info

Ines Markotić, prof.
Biologija

ines.markotic@gimnazijafgm.info