Aktiv humanističkih znanosti

Filozofija i Logika:

Josip Milić, prof.
Filozofija, Logika

milicjo@gmail.com

Politika, gospodarstvo
i građansko društvo

Tatjana Ćehajić, prof.
Politika, građansko društvo i gospodarstvo, Sociologija

tanja_cehajic@yahoo.com

Anita Ostojić, prof.
Politika, građansko društvo i gospodarstvo

ostojicanita@gmail.com

Sociologija:

Tatjana Ćehajić, prof.
Politika, građansko društvo i gospodarstvo, Sociologija

tanja_cehajic@yahoo.com

Vjeronauk:

Psihologija:

Dijana Milović, prof.
Psihologija

dimilovic@gmail.com

Etika i Filozofija:

Ivan Vrljić, prof.
Filozofija, Etika

ivano_mo@hotmail.com