Aktiv humanističkih znanosti

Filozofija i Logika:

Josip Milić, prof.
Filozofija, Logika

josip.milic@gimnazijafgm.info

Psihologija:

Dijana Milović, prof.
Psihologija

dijana.milovic@gimnazijafgm.info

Sociologija:

Tatjana Ćehajić, prof.
Politika, građansko društvo i gospodarstvo, Sociologija

tatjana.cehajic@gimnazijafgm.info

Vjeronauk:

Ksenija Ljubić, prof.
Vjeronauk

ksenija.ljubic@gimnazijafgm.info

Politika, gospodarstvo
i građansko društvo

Tatjana Ćehajić, prof.
Politika, građansko društvo i gospodarstvo, Sociologija

tatjana.cehajic@gimnazijafgm.info

Etika i Filozofija:

Ivan Vrljić, prof.
Filozofija, Etika

ivan.vrljic@gimnazijafgm.info