U Mostaru je 19. i 20. studenoga 2012. godine održan drugi Sajam škola Grada Mostara gdje su se budući srednjoškolci mogli upoznati s ponudom nastavnih planova i programa u Gradu Mostaru i time stvoriti jasniju sliku svoga budućeg obrazovanja.
Read more
Najnovije