VAŽNE INFORMACIJE Državna matura se sastoji od obveznoga i izbornog dijela. Ispite iz obveznog dijela mature moguće je polagati na dvije razine; A – višoj i B – osnovnoj. Polažu se tri obavezna predmeta i izbornih predmeta prema želji. ODGOVORE NA NAJČEŠĆA PITANJA POTRAŽITE NA: link1 
Read more
Najnovije