Priprava za nastavu   Kućni red   Pravilnik o pedagoškim mjerama   Operativni plan i program
Read more
NAZIV AKTIVNOSTI TERMIN ODRŽAVANJA Dan u tjednu i vrijeme      Literarno – recitatorska sekcija Utorak, 19.00 Novinarska sekcija Ponedjeljak, 19.00 Klub Engleskog jezika Ponedjeljak, 18.55 Debatni klub Utorak, 13.30 Glazbena sekcija         Utorak, 13.30 Likovna sekcija Srijeda, 13.30 Borilačke vještine Ponedjeljak i petak, 11.05 – 
Read more
    Nastava počinje 5. rujna 2016. godine, a završava 14. lipnja 2017. godine. Za učenike završnih razreda nastava završava 23. svibnja 2017. godine. Nastava se ustrojava i izvodi u 35 petodnevnih nastavnih tjedana i 175 nastavnih dana za učenike I., II. i III. razreda, 
Read more
Termini održavanja prijema roditelja                                                          I. s m j e n a IIa Mladenka Markotić Srijeda, 10.15- 11.00 IIb Darija Blažević Petak, 09.10- 9.55 IIc Sandra Kozomara Srijeda, 11.50- 12.45 IId Vesna Konjevod Utorak, 11.50 – 12.40 IIe Zorica Rončević Utorak, 10.15 
Read more
                   
Read more
Koliko god se govori o brizi za djecu, bavljenje njima još uvijek se ne smatra nečim jako ozbiljnim niti vrijednim. A samim tim tako se i vrednuje. Priča se o nama i kad se žalimo na plaće, na poziciju u društvu, na stručnu podršku, na uvjete rada, ali 
Read more
Istinitost izreke – “Dobar glas – daleko se čuje” potvrđuje i rad našeg Vijeća učenika na čelu sa koordinatoricom prof. Ljiljanom Petričević. Prenosimo članak objavljen na web stranicama Radio -Studio 88 www.studio88.ba/clanak/vijece-ucenika-gimnazije-fra-grge-martica-aktivno-doprinosi-polozaju-srednjoskolaca
Read more
CC grupa je uspješno pokrenula akciju “Rad u zajednici”, u toku je pregovaranje sa raznim ustanovama te popisivanje učenika koji žele sudjelovati. Više informacija o akciji uskoro. ZA KOORDINATORE: opis projekta
Read more
  VAŽNE INFORMACIJE Državna matura se sastoji od obveznoga i izbornog dijela. Ispite iz obveznog dijela mature moguće je polagati na dvije razine; A – višoj i B – osnovnoj. Polažu se tri obavezna predmeta i izbornih predmeta prema želji. ODGOVORE NA NAJČEŠĆA PITANJA POTRAŽITE NA: link1 
Read more
Najnovije