Prenosimo tablični pregled USPJEHA, VLADANJA, PROLAZNOSTI i PROSJEČNE OCJENE za sve srednje škole u HNŽ-u koji je objavio Zavod za školstvo u Mostaru. download
Read more
Godišnji plan i program rada Vijeća učenika školske 2016./2017. godine: Rujan Organizacija rada, formiranje Vijeća učenika, upoznavanje novih članova i održavanje prve sjednice Listopad Projekt „Volontiraj i Kreditiraj“ – socijalni dan (volontiranje naših učenika po gradskim institucijama) Organizacija programa za „Dane kruha“ u školi. Studeni 
Read more
Akcija – “Let’s Do It – očistimo zemlju za jedan dan” je jučer (09.9.2012.) održana širom BiH, i svoj doprinos je dalo preko 35000 volontera.  U našem gradu u akciji je sudjelovalo oko 1000 volontera koji su čistili 11 lokacija. Kako su mnogi sudionici bili 
Read more
Najnovije